Notulen

Voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren hebben wij een vereniging van eigenaren (V.V.E) opgericht. Iedere eigenaar wordt van rechtswege automatisch lid van de V.V.E. Als lid van de V.V.E. betaalt u maandelijks servicekosten.

Deze servicekosten zijn bedoeld ter dekking van de kosten van o.a. een opstal– en aansprakelijkheidsverzekering, kosten voor het schoonhouden van de algemene ruimtes, tuinonderhoud, onderhoud van de lift, water- en elektriciteitsverbruik en de gemeenschappelijke ruimtes en administratiekosten. Daarnaast wordt er een bedrag gereserveerd voor toekomstig (groot) onderhoud.

Elk jaar wordt een VVE-vergadering gehouden, de notulen zijn hier in te zien.