Waarschuwing losgekomen bakstenen

Amsterdam, 9 juli 2016

Beste bewoners,

Zoals jullie waarschijnlijk weten, mede omdat wij dit expliciet hebben benoemd in de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2016, is aan de Derkinderenstraat een baksteen uit de overstek van de buitengevel losgekomen en naar beneden gevallen. De overstek aan de Derkinderstraat is geinspecteerd, met als conclusie dat alleen de betreffende plaat met bakstenen moest worden verwijderd. Dat is inmiddels gedaan. De overige platen aan de oostzijde zijn in orde.

Om het zekere voor het onzekere te nemen, laten we nu ook de westzijde van ons pand preventief inspecteren. Er zijn geen aanwijzingen van loskomende bakstenen, maar dit mag ook niet gebeuren. Dit is echter een dure klus, vanwege de moeilijke bereikbaarheid van de overstek aan de westzijde. We vragen hiervoor meerdere offertes aan, wat enige tijd vraagt.

Wij willen je erop attenderen dat het betreden van je tuin / je Franse balkon (dan vooral het uitsteken van hoofd of benen) op eigen risico is totdat de inspectie is uitgevoerd en groen licht geeft. Wees vooral alert op zitjes direct onder de overstek. Nogmaals, er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor vallende bakstenen, maar wij moeten en willen je hiervoor via dit extra bericht nogmaals waarschuwen. Betreffende bewoners hebben hierover ook een brief ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks VVE-bestuur,

Guus, Jeroen, Lonneke en Rob

Update inspectie: alle gevels van ons pand zijn van boven tot beneden gecontroleerd op loszittende bakstenen. Deze zijn niet geconstateerd. De gevels zijn goed bevonden. Er is dus geen reden meer tot ongerustheid.