Alarm! Bouwketen in ons park

ALARM! BOUWKETEN IN ONS HOYTEMAPARK!

Laatste nieuws:

We ontvingen op woensdag 13 juni het goede bericht van Eigen Haard dat de bouwkeet en de containers binnen de hekken van het bouwterrein geplaatst worden, tegenover het wijkkantoor op de plek van de parkeerplaatsen. De schade aan het park wordt hersteld.

Voor de zekerheid hebben 14 bewoners toch nog een officieel bezwaarschrift bij de gemeente ingediend om de vergunning ook echt te laten intrekken. De bezwaren zijn op dit moment in behandeling.

…wat was er aan de hand?

ALARM! BOUWKETEN IN ONS HOYTEMAPARK!!

Jullie hebben waarschijnlijk gezien dat er maandagochtend 11 juni in het Hoytemapark een flink stuk gras is uitgegraven. De bouwer van de nieuwe panden aan de Derkinderenstraat wil hier een gigantische bouwkeet optrekken. Het stuk grond dat nu is afgegraven is slechts een deel van het oppervlak dat hij daarvoor nodig denkt te hebben: uiteindelijk zal de keet doorlopen tot aan het middenpaadje en wordt hij maar liefst drie verdiepingen hoog! Deze keetflat blijft in ieder geval tot oktober/november 2013 staan, en tel er nog maar een paar jaar bij als de tweede fase van de bouw ook doorgaat. Dit mag natuurlijk absoluut niet gebeuren!

Volgens de opzichter van de bouw is plaatsing van de keet op de bouwplaats zelf geen optie. Daarnaast zou er door het Stadsdeel een vergunning zijn afgegeven voor de plaatsing in ons park. Of dit zo is en of dat op de juiste manier is gecommuniceerd, wordt nu uitgezocht. Vreemd blijft dat over dit alles met geen woord werd gerept tijdens de feestelijke start van de bouw en de persoonlijke voorlichting tijdens onze laatste VVE-vergadering. Ook de naastgelegen scholen blijken niet gekend te zijn in de plannen.

De opzichter van de bouw heeft vanochtend op ons uitdrukkelijk verzoek de graafactiviteiten stilgelegd, totdat er meer duidelijkheid was over de gang van zaken. We hebben overleg gehad met Eigen Haard en ERA Contour en naar blijkt kan de bezwaarprocedure nog in gang worden gezet. Dat moeten we dus massaal gaan doen! In afwachting van die bezwaarprocedure is besloten de plaatsing van de flatkeet voorlopig stop te zetten. De bouwer gaat op zoek naar een alternatieve plek en we kunnen alleen maar hopen dat hij die gaat vinden.

We houden jullie op de hoogte,

Dick Glastra van Loon en Louky Wagemans