Informatiebijeenkomst over zonnepanelen op 16 mei 2018

Beste buur,

De mogelijkheden voor zonnepanelen op ons dak worden duidelijker en de keuzes concreter. Zoals we je onlangs al per brief lieten weten, ontvangt onze VVE professionele begeleiding van Duurzaam Verenigd en Bron van Zon (samen Zon op VVE) bij de verkenning van de mogelijkheden. Verschillende overleggen tussen de werkgroep van bewoners en Zon op VVE hebben inmiddels geleid tot een voorstel van de werkgroep aan de leden van de VVE, dat tijdens de komende ALV (28 juni) zal worden geagendeerd als besluitstuk.

Daaraan voorafgaand organiseren we een informatiebijeenkomst waarin het voorstel en de mogelijkheid voor individuele deelname worden toegelicht door Eric de Lange en Frank Kempeneers van  Zon op VVE. Er zal ruime gelegenheid zijn tot het stellen van vragen, zowel tijdens de bijeenkomst als na afloop. We nodigen je heel graag uit voor deze bijeenkomst.

Tijdstip: woensdag 16 mei van 19.30-21.30 uur

Locatie: Joop Beijerzaal van Stichting Eigenwijks, Jan Tooropstraat 6

Ter voorbereiding op deze bijeenkomst ontvang je hierbij het voorstel zelf, met de titel ‘Zon op Hof van Hoytema’ (informatiedocument postcoderoos). Daarnaast ook het adviesrapport dat vorig jaar voor ons opgesteld en dat de aanleiding is geweest om dit traject in te gaan. Dit kun je eventueel als extra achtergrondinformatie lezen.

De bijeenkomst is niet alleen relevant voor jou als lid van de VVE, maar ook als individuele bewoner van het Hof van Hoytema. We hopen dus dat je komt en je laat informeren.

Graag tot dan,

Hartelijke groet,

Rutger, Samie en Lonneke

Werkgroep zonnepanelen

Guus, Jeroen, Lonneke en Rob

VVE-bestuur